Mindig hívhat minket!

Alapító okírat

(részlet) 

4. Az alapítvány célja: ellehetetlenült élethelyzetű várandós anyák problémáinak segítése, a megszületett gyermek sorsának rendezésében segítségnyújtás.

5. Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a 4. pontban megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel kíván hozzájárulni, vagy tevőlegesen segíti az alapítvány céljának elérését, és a jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadja.

5.1. Az alapítvány az 1997.évi CLVI. törvény 26.c pontjának 2. pontjában foglalt közhasznú tevékenységet végzi. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.